Informatie

Bij deze willen wij u informeren dat het bouwen van een boot een bouwtijd vraagt van Min 4 Weken, aanvankelijk van de gekozen optie's.

Het bouwen van de boot word gestart als wij uw betaling ontvangen hebben.

Informatie te bekomen:

Contacteer ons: Mail: info@carp-madness.be